Marzenia Wszechmocnego

God's heart

Kościół, który realizuje marzenia Wszechmocnego

Każdy człowiek ma jakieś marzenia. Co możemy powiedzieć o marzeniach samego Boga. Patrząc na całość jego Słowa dochodzimy do przekonania, że jego odwiecznym marzeniem było mieć kogoś kogo by bezwarunkowo kochał i aby ten ktoś odwzajemniał tę miłość.

Z tego marzenia, jeszcze przed założeniem świata wybrał, postanowił a potem zrealizował mówiąc „uczyńmy człowieka” aby obdarzać go miłością. Oczywiście nie wszystko było takie proste bo człowiek minął się z celem, z marzeniem Wszechmocnego.

Wszechmocny nie wyzbył się marzenia. Marzenie jest tym głębsze im większą ofiarę trzeba ponieść na jego realizację. W tym przypadku Ojciec ofiarował to co było dla niego najcenniejsze. Miłość podsycała to pragnienie i posłał swego Syna by ratować człowieka. Ofiarował życie swego Syna by przekonać Cię o swej miłości i wyratować.

Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 19.10 (tłumaczenie Nowego Testamentu „Słowo Życia”):

„Ja, Syn Człowieczy, przyszedłem właśnie po to, aby szukać i ratować tych, którzy się zgubili.”

Przekonani o Jego miłości pragniemy realizować Jego marzenie. Jako wyratowani przez Boga, staliśmy się Jego dziećmi i dołączamy się do dzieła Chrystusa, aby każdy był przekonany jak dobry jest miłujący Ojciec.