Wydarzenia

Michał Wróblewski Szkoła Antiochia

15 Lipca 2018 odwiedzi nas Michał Wróblewski – założyciel służby ewan-
gelizacyjnej “Boży Harcownicy” oraz koordynator projektu Szkoły Antiochia.

ANTIOCHIA – Szkoła Nadprzyrodzonej Służby

Na stronie informacyjnej Szkoły Antiochia czytamy:

Chcemy widzieć kościół Jezusa w pełni wyposażony w pięciorakiej służbie, utwierdzony w swojej tożsamości dzieci Bożych, poszerzający Boże Królestwo w każdy możliwy sposób – w służbie proroczej, ewangelizacji, apostolskiej, duszpasterskiej, nauczania i innych.

Zapraszamy aby wysłuchać kazania i zapoznać się z bliższymi informacjami na temat działalności służby i szkoły.